Førsteamanuensis

Lars Edvin Gjelstad

Underviser i
  • SA593 Fra ung til voksen (emneansvar)
  • SA584 Ungdom og ulikhet (emneansvar)
  • SO590 Bacheloroppgave i sosiologi-ungdomssosiologi
  • SA571 Barndommens og ungdommens historie
  • SA591 Arbeidslivsretta sosiologi
Forskar på
  • Kultur, identitet, konsum, ungdomskultur og globalisering
  • Ungdom, utdanning, yrkesfag, arbeidsliv og velferd
  • Kjønn, klasse, generasjon og by-land
  • Etnografi, feltarbeid, kunnskapspraksiser
Forskargrupper