Årbok 2024

Her kan du laste ned posterpresentasjoner av oppgavene til avgangsstudentene våren 2024.