Natur- og opplevelsesbasert reiseliv

Bachelor

Er du glad i gode opplevelser? Vil du dele den gleden med andre? Reiselivsnæringen er i vekst og spesielt naturbaserte opplevelser er populært. Med en bachelor i natur- og opplevelsesbasert reiseliv kan du jobbe som naturguide, med destinasjonsutvikling eller drive egen virksomhet.

Hvorfor studere natur- og opplevelsesbasert reiseliv?

Stadig flere vil oppleve norsk natur og friluftsliv. Det er et økende behov for naturguider og tilbydere av naturbaserte aktiviteter. Samtidig er det viktig at vi ikke skader naturen. 

Ved å ta bachelorutdanningen i natur- og opplevingsbasert reiseliv, kan du bidra til en bærekraftig vekst. Du får god kjennskap til natur og friluftsliv, og et bevisst forhold til opplevelseskvalitet, sikkerhet og forvaltning. Du får nødvendig kunnskap og praktiske ferdigheter til å formidle bærekraftige naturopplevelser.

Det er spesielt tre fagområder som er viktige i utdanningen: friluftsliv og naturguiding, reiseliv og økonomi.

Hva lærer du?

  • formidling av aktiviteter
  • naturguiding av grupper
  • markedsføring og økonomistyring
  • naturbasert reiseliv
  • om reiselivsnæringen og utvikling av næringen 
  • opplevelsesbegrepet
  • hvordan sikre bærekraftige opplevelsesprodukter
  • hvordan utvikle nye opplevelsesprodukter
  • juridiske og etiske problemstillinger knyttet til bruk av natur

Hvordan er undervisningen?

De første to studieårene er du mye ute på tur i ulike naturmiljø. Ekskursjonene varer fra én til fem dager og inneholder overnatting utendørs både i sommer- og vinterhalvåret.

Vi har forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Du vil gradvis få flere oppgaver knyttet til det å lede og formidle for grupper ute.

I 3. semester foregår undervisningen på engelsk.

Usikker på studievalget? Sjekk hvilke arrangement vi har for å hjelpe deg å velge utdanning.

Les mer

Praksis

I 4. semester har du tre ukers praksis i en reiselivsbedrift som tilbyr opplevelsesprodukter. Da får du nyttig erfaring til når du skal ut i arbeidslivet. 

Hva koster det å studere?

Som student må du betale 750 kroner hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphold i utlandet i 3. semester.

Hvor kan du reise?

Videre studier etter fullført utdanning

Etter fullført bachelor i natur- og opplevelsesbasert reiseliv kan du søke deg inn på følgende masterutdanninger på HVL:

Du kan også studere videre på ulike mastergradsstudier nasjonalt eller internasjonalt.

Andre utdanninger du kanskje vil like