Natur- og opplevelsesbasert reiseliv

Bachelor

Den norske reiselivsnæringen er i vekst og spesielt naturbaserte opplevelser etterspørres i økende grad. Med en bachelor i natur- og opplevelsesbasert reiseliv kan du jobbe som naturguide, med destinasjonsutvikling eller drive egen virksomhet.

Utdanningen bygger på fagområdene reiseliv, friluftsliv, naturguiding og økonomi.

Du lærer om:

  • formidling og praktisk naturguiding av grupper innen et bredt spekter av naturbaserte aktiviteter
  • reiselivsnæringen, bærekraft og vilkårene for næringsutvikling
  • opplevelsesbegrepet og hvordan jobbe med med å kvalitetssikre bærekraftige opplevelsesprodukter
  • hvordan utvikle nye opplevelsesprodukter gjennom innovasjonsprosesser
  • markedsføring og økonomistyring
  • juridiske og etiske problemstillinger knyttet til flerbruk av natur

Hvordan er undervisningen?

Vi har forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Du vil gradvis få flere oppgaver knyttet til det å lede og formidle for grupper ute.

De første to studieårene er du mye ute på tur i ulike naturmiljø. Ekskursjonene varer fra én til fem dager og inneholder overnatting utendørs både i sommer- og vinterhalvåret.

I 3. semester foregår undervisningen på engelsk.

Praksis

I 4. semester har du tre ukers praksis i en reiselivsbedrift som tilbyr opplevelsesprodukter.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphold i utlandet i 3. semester.

Hvor kan du reise?