Studenter som telter på fjellet en snøfull dag

Natur- og opplevelsesbasert reiseliv

Bachelor

Er du glad i gode opplevelser? Vil du dele den gleden med andre? Reiselivsnæringen er i vekst og spesielt naturbaserte opplevelser er populært. Med en bachelor i natur- og opplevelsesbasert reiseliv kan du jobbe som naturguide, med destinasjonsutvikling eller drive egen virksomhet.

Sogndal

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Søknadskode i Samordna opptak

  203317

  Opptakskrav

  Poenggrense ved forrige opptak

  Om å søke opptak til HVL

  Studiet er avlyst høsten 2024. Sjå studiet i reiselivsledelse.

  Hvorfor studere natur- og opplevelsesbasert reiseliv?

  Stadig flere vil oppleve norsk natur og friluftsliv. Det er et økende behov for naturguider og tilbydere av naturbaserte aktiviteter. Samtidig er det viktig at vi ikke skader naturen. Studiet kan du ta ved campus Sogndal.

  Ved å ta bachelorutdanningen i natur- og opplevingsbasert reiseliv, kan du bidra til en bærekraftig vekst. Du får god kjennskap til natur og friluftsliv, og et bevisst forhold til opplevelseskvalitet, sikkerhet og forvaltning. Du får nødvendig kunnskap og praktiske ferdigheter til å formidle bærekraftige naturopplevelser.

  Det er spesielt tre fagområder som er viktige i utdanningen: friluftsliv og naturguiding, reiseliv og økonomi.

  Hva lærer du?

  • formidling av aktiviteter
  • naturguiding av grupper
  • markedsføring og økonomistyring
  • naturbasert reiseliv
  • om reiselivsnæringen og utvikling av næringen 
  • opplevelsesbegrepet
  • hvordan sikre bærekraftige opplevelsesprodukter
  • hvordan utvikle nye opplevelsesprodukter
  • juridiske og etiske problemstillinger knyttet til bruk av natur

  Hvordan er undervisningen?

  De første to studieårene er du mye ute på tur i ulike naturmiljø. Ekskursjonene varer fra én til fem dager og inneholder overnatting utendørs både i sommer- og vinterhalvåret.

  Vi har forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Du vil gradvis få flere oppgaver knyttet til det å lede og formidle for grupper ute.

  I 3. semester foregår undervisningen på engelsk.

  Smilande studentar oppstilt på rekke. Foran inngangen til campus Stord.

  Usikker på studievalget? Sjekk hvilke arrangement vi har for å hjelpe deg å velge utdanning.

  Les mer

  Praksis

  I 4. semester har du tre ukers praksis i en reiselivsbedrift som tilbyr opplevelsesprodukter. Da får du nyttig erfaring til når du skal ut i arbeidslivet. 

  Hva koster det å studere?

  Som student må du betale 850 kroner hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

  Utveksling

  Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphold i utlandet i 3. semester.

  Hvor kan du reise?

  Videre studier etter fullført utdanning

  Etter fullført bachelor i natur- og opplevelsesbasert reiseliv kan du søke deg inn på følgende masterutdanninger på HVL:

  Du kan også studere videre på ulike mastergradsstudier nasjonalt eller internasjonalt.

  Andre utdanninger du kanskje vil like