Assisterande instituttleiar

André Seidel

Arbeids- og kompetanseområde

André Seidel er assisterende instituttleder økonomi & regionaløkonomi ved Høgskulen på Vestlandet. Han forsker på økonomi og har publisert flere artikler om offentlige goder, etniske delinger, desentralisering, overskuddsflytting, korrupsjon, internasjonal handel og regional ulikhet. Hans arbeider er publisert i anerkjente tidsskrifter som Journal of Development Economics, International Tax and Public Finance og European Economic Review. For mer detaljert informasjon, kan du besøke hans personlige nettside.

Underviser i
  • Makroøkonomi (Bachelor-nivå, Undervisningsspråk: Norsk), (Høgskulen på Vestlandet, Vårsemesteret 2023).
  • Corruption - Incentives, Disclosure and Liability (Master-nivå, Undervisningsspråk: Engelsk), (NHH, Høstsemesteret 2023).
  • Økonometri (Master-nivå, Undervisningsspråk: Engelsk), (Høgskulen på Vestlandet, Høstsemesteret 2022, 2023).
  • An Applied Introduction to the Use of GIS in Economics (Master-nivå, Undervisningsspråk: Engelsk), (Utah State University, Vårsemesteret 2020, NHH Høstsemesteret 2023).
  • Advanced Mathematics and Optimization (Bachelor-nivå, Undervisningsspråk: Engelsk), (Universitetet i Bergen, Høstsemesteret 2018, 2019, 2020, 2021).
  • Principles in Economics (Bachelor-nivå, Undervisningsspråk: Tysk), (Dresden International University, Sommersemesteret 2010 og 2012).
Forskar på

André Seidel fokuserer på empirisk og teoretisk arbeid innen økonomi, med spesielt fokus på offentlige goder, desentralisering og korrupsjon.

Publikasjonar

Vis alle