"Cracking the code": Responsible innovation and the directionality of multi-scalar transitions. Biotech innovations in the global salmon farming industry, Chile and Norway

Joaquin Zenteno Hopp disputerer 5. juni 2024 for ph.d.-graden ved Høgskulen på Vestlandet med avhandlingen “Cracking the code: Responsible innovation and the directionality of multi-scalar transitions. Biotech innovations in the global salmon farming industry, Chile and Norway”.

Det er et presserende behov for å ta tak i sosiale og miljømessige utfordringer i den globale lakseoppdrettsindustrien. Måten man responderer på, må bygge på en forståelse av kompleksiteten som følger av innovasjon langs flere kontekster.

Denne avhandlingen er skrevet innenfor litteratur om geografi i bærekraftig omstilling og bruker et systemperspektiv for å sette søkelys på sosioteknisk omstilling til bærekraft. Kandidaten analyserer retningsvirkningen til innovasjonssystemer og gir en helhetlig tilnærming til "ansvarlig innovasjon". Dette gjøres ved å utforske bioteknologisektoren i den globale lakseoppdrettsindustrien, med spesielt fokus på Chile og Norge.

Følgelig er det overordnede forskningsspørsmålet som følger: Hvordan kan globale innovasjonssystemer innrettes for å støtte opp omstilling til bærekraft?

Globale innovasjonssystemer

Kandidaten finner at innovasjonssystemet til lakseoppdrettsnæringen er flerskalært, mangefasettert og rikt på dokumenter som beskriver innovasjonsprosjekter. Dette gir en unik mulighet for å bruke Globale Innovasjonssystemer (GIS) som et konseptuelt rammeverk og bygge sosiale nettverksvisualiseringer basert på dokument- og intervjuanalyser. Det åpner også en mulighet for å bruke sosio-teknisk konfigurasjonsanalyse (STCA) til konstruksjon av konseptkongruensnettverk.

Funnene viser at GIS kan styres ved å bruke en ansvarlig innovasjonstilnærming for å utvide konseptet "verdivurderinger" i GIS og på denne måten adressere en rekke nøkkelhensyn som er nødvendige for å opprettholde omstilling til bærekraft.

Som et resultat finner han tre viktig innsatsområder: 1. behovet for å lære hvordan et GIS er strukturert og fungerer, 2. relevansen av å definere hvordan kontekstuelle trekk påvirker kunnskap og verdivurderinger i et GIS og 3. betydningen av aktiv bruk av ansvarlig innovasjon for å påvirke retningsvirkningen til et GIS.

Disse funnene er nyttige for å definere politiske anbefalinger som gjenkjenner og reagerer på systemressursene som finnes i et innovasjonssystem.

Personalia

Joaquin Zenteno Hopp er ingeniør i sosioøkonomisk utvikling og miljø fra Zamorano University og utveksling ved Texas A&M (2008). Han har mastergrad i miljøsikkerhet fra United Nations University for Peace (2011) og mastergrad i samfunn, vitenskap og teknologi fra Universitetet i Oslo (2019). Han har erfaring fra akademia og samfunnsorganisasjoner i El Salvador, Honduras, Costa Rica, Galápagosøyene, Bolivia og Norge. I tillegg har han studert eller jobbet i Canada, USA, Belize, Guatemala, Nicaragua, Ecuador, Argentina og Russland.

Joaquin Zenteno Hopp er stipendiat i doktorgradsprogrammet ansvarlig innovasjon og regional utvikling ved HVL. Han jobber nå ved Vestlandsforsking i Sogndal. 

Prøveforelesning

  1. juni 2024 klokka 10.00.

M005, K2, HVL, campus Bergen

Tittel for prøveforelesning: Directed vs. neutral Innovation processes: Pros and cons.

Disputas

  1. juni 2024 klokka 12.15.

M005, K2, HVL, campus Bergen

Tittel på avhandlingen: "Cracking the code”: Responsible innovation and the directionality of multi-scalar transitions. Biotech innovations in the global salmon farming industry, Chile and Norway.

Bedømmelseskomite

  • Komitéleder: Førsteamanuensis Tore Frimanslund, Høgskulen på Vestlandet (HVL)
  • Førsteopponent: Professor Professor Frank Asche, University of Florida
  • Andreopponent: Professor Tatiana Iakovleva, Universitetet i Stavanger

Veiledere

  • Hovedveileder: Professor Arnt Fløysand, Høgskulen på Vestlandet (HVL).
  • Biveileder: Professor Heidi Wiig, Handelshøyskolen BI Oslo.

Disputasleder

Prodekan for forskning Stig Erik Jakobsen

Lenke til disputasen på Zoom.

Meeting ID: 648 2277 4838; Passcode: 333130