Informasjon til ph.d.-rettleiarar

Kurs for rettleiarar på ph.d.-nivå

Kursa kan inngå i utviklingsprogrammet for basiskompetanse i universitetspedagogikk.