Forskingsetikk | ph.d.

Pålitelig kunnskapsproduksjon med en forsvarlig og rettferdig fremgangsmåte.

Som ph.d. kandidat har du, sammen med veileder, ansvar for at prosjektet gjennomføres i henhold til god vitenskapelig praksis. Dere har ansvar for å følge lovverk og retningslinjer som skal sikre at forskning gjennomføres på en forsvarlig og rettferdig måte, som bidrar til en pålitelig kunnskapsutvikling.

Lær mer om forskningsetikk på nettsidene våre om forskingsetikk.

Les også de fagspesifikke retningslinjene for ditt felt: Retningslinjer og veiledere | Forskningsetikk.

Skal du samle inn personopplysninger til prosjektet?

Da trenger du kunnskap om hvordan dataene innhentes og oppbevares på lovlig måte! Du finner informasjonen du trenger her: Retningslinjer for behandling av personopplysninger og helseforskningsdata.