Kontaktinformasjon for ph.d.-utdanning

Ved Høgskulen på Vestlandet er det faglege og administrative ansvaret for gjennomføring av ph.d.-utdanninga lagt til fakulteta. Spørsmål om ph.d.-program bør difor rettast til det fakultet som er vertsfakultet for det aktuelle programmet.

Fagansvarleg: Kvart ph.d.-program har ein fagansvarleg som er fagleg leiar for ph.d.-programmet og har ansvar for dagleg drift av programmet. Fagansvarleg har saman med programutvalet ansvar for kvalitetssikring og –utvikling av ph.d.-programmet.

Ph.d.-koordinator: Kvart ph.d.-program har ein ph.d.-koordinator som gjev administrativ støtte og samarbeider tett med fagansvarleg.

Kontaktpersonar for ph.d.-programma

Ansvarleg innovasjon og regional utvikling

bilde av Ole Andreas Brekke

Ole Andreas Brekke

Fagansvarlig

bilde av Leah Wanjiku Junge

Leah Wanjiku Junge

Ph.d.-koordinator

Datateknologi

bilde av Håvard Helstrup

Håvard Helstrup

Fagansvarleg

bilde av Kjellfrid Totland Hesthamar

Kjellfrid Totland Hesthamar

Ph.d.-koordinator

Helse, funksjon og deltaking

bilde av Tobba Sudmann

Tobba Sudmann

Fagansvarleg

bilde av Anne Dall-Larsen Bjørndal

Anne Dall-Larsen Bjørndal

Ph.d.-koordinator

Nautiske operasjonar

bilde av Eva Leirbæk

Eva Leirbæk

Ph.d.-koordinator

Studiar av danning og didaktiske praksisar

bilde av Solvejg Jobst

Solvejg Jobst

Fagansvarleg

bilde av Stine Soltvedt Jakobsen

Stine Soltvedt Jakobsen

Ph.d.-koordinator

bilde av Rasmus Bjørkli Eide Johansen

Rasmus Bjørkli Eide Johansen

Ph.d.-koordinator

Kontaktpersonar ved Avdeling for forsking, internasjonalisering og innovasjon

Utvikling av felles retningslinjer og rutinar for ph.d.-utdanning ved HVL:

Seniorrådgivar
Avdeling for forsking, internasjonalisering og innovasjon

 

Bistand ved etablering av samarbeid om offentleg sektor-ph.d. og nærings-ph.d.:

Seniorrådgivar
Avdeling for forsking, internasjonalisering og innovasjon