Rådgivar

Anne Dall-Larsen Bjørndal

Arbeids- og kompetanseområde

Administrativ koordinator for ph.d.-programmet i helse, funksjon og deltaking .