Ph.d. i datateknologi: programvareutvikling, sensornettverk og beregningsorientert ingeniørvitenskap

Programvareutvikling, sensornettverk og beregningsorientert ingeniørvitenskap er et doktorgradsprogram i datateknologi, rettet mot kandidater som vil kvalifisere seg for forskning og vitenskapelig arbeid på et høyt internasjonalt nivå.

Forskningspilarer

Ph.d.-programmet i datateknologi omfatter forskningsfeltene programvareutvikling, beregningsorientert ingeniørvitenskap og sensornettverk.

Mobilitetsstipend

Mobilitetsstipend skal sikre at stipendiater har like muligheter for utenlandsopphold under forskerutdanningen. 

Les mer om mobilitetsstipend her

Kontakt oss

bilde av Håvard Helstrup

Håvard Helstrup

Fagleg leiar for ph.d.-programmet