Forskningpilarer

Doktorgradsprogrammet i datateknologi er basert på forskningspilarene programvareutvikling, beregningsorientert ingeniørvitenskap og sensornettverk.

Programvareutvikling

Programvareutvikling omhandler teknologi, verktøy og metoder for å konstruere programvaresystemer. Slike systemer spiller en avgjørende rolle i samfunnet på alle områder, slik som offentlig administrasjon, transportsystemer, kommunikasjonssystemer, bank og finans, kontrollsystemer for industriell virksomhet samt helsetjenester.

Beregningsorientert ingeniørvitenskap

Beregningsorientert ingeniørvitenskap omhandler matematisk modellering, simuleringer og numeriske beregninger for problemløsning i ingeniør- og naturfag.

Sensornettverk

Området sensornettverk er konsentrert rundt bruk av infrastruktur for kommunikasjon og enheter med innebygd nettverksteknologi for omsorgstjenester, samt industrielle sensornettverk.

Forskningsgrupper

Forskningspillarene i PhD-programmet er basert på fire forskningsgrupper innenfor kjerneområdene

og en rekke anvendelsesområder dekket av andre forskningsgrupper innen datateknologi

Doktorgradsprogrammet har også flere samarbeidsprosjekter som involverer forskningsgrupper på alle institutter ved Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap.