Hopp til innhald

PHDH913 Introduksjon til longitudinell dataanalyse ved bruk av “mixed effects” modeller

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Kursinformasjon finnes kun på engelsk. Se informasjon på https://www.hvl.no/en/studies-at-hvl/study-programmes/courses/phdh913.

Krav til forkunnskaper

Mastergrad med 120 studiepoeng eller tilsvarende innen relevante fagfelt.

Antall deltakere: Det tas forbehold om minst 5 og maksimalt 12 deltakere i emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende statistikk og lineær regresjonsmodellering

Statistisk programmering i Stata eller annen statistisk programvare.