Forskarskular tilknytta ph.d. studiet i Helse, funksjon og deltaking