PREP, eit utdanningsprosjekt om fysioterapi og flyktningar

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjekttype

Anvend forsking

Utviklingsarbeid

Prosjektperiode

September 2018 - August 2021

Finansieringskjelder

Erasmus+

Totalbudsjett

3100000 NOK

Prosjektsamandrag

Til prosjektets nettsider på engelsk.

Metode

Sjå engelsk beskrivelse. 

Erasmus+