Høgskulelektor

Merete Salveson Engeset

Arbeids- og kompetanseområde

Klinisk master i fysioterapi ved hjerte-og lungelidingar (2011, fakultet for helse- og sosialvitskap, institutt for helse- og funksjon, HVL)

Ph.d (2022, Medisinsk fakultet, klinisk institutt 2, UIB)

Underviser i

  • Hjerterehabilitering
  • Arbeidsfysiologi
  • Helsefremmende og forebyggende arbeid

Forskar på

  • Ekstrem prematuritet, oppfølging
  • Strupe- og lungefunksjon etter kirurgisk lukning av patent ductus arteriosus
  • Idrett, helse og funksjon

Forskargrupper