Stipendiat

Merete Salveson Engeset

Arbeids- og kompetanseområde

Fysioterapeut med mastergrad i hjerte- og lungefysioterapi. PhD-stipendiat ved HVL/UIB.

Underviser i

  • Hjerterehabilitering
  • Arbeidsfysiologi
  • Helsefremmende og forebyggende arbeid

Forskar på

  • Ekstrem prematuritet, oppfølging
  • Strupe- og lungefunksjon etter kirurgisk lukning av patent ductus arteriosus
  • Idrett, helse og funksjon

Forskargrupper