Førsteamanuensis

Aud Marie Øien

Arbeids- og kompetanseområde

Bakgrunn Jeg har vært tilsatt ved HiSF siden 2010 i fagstilling ved bachelorstudiet i vernepleie ved Avdeling for samfunnsfag. Fra 2011 til 2013 var jeg også ansatt i 20% fagstilling ved Universitet i Tromsø, det helsevitenskapelige fakultetet, knyttet til masterprogram i helsefag, studieretning psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Her veileder jeg fremdeles studenter i profesjonell fagutøvelse. Forskningsinteresser Profesjonell kunnskap, veiledning av profesjonelle, terapeutiske endringsprosesser, læringsprosesser, kommunikasjon mellom pasient og profesjonsutøver, fenomenologiske og narrative teoretiske perspektiver, levde erfaringer fra profesjonelle og pasienter, kunnskap om helse og fysioterapi Biography In 2010, HiSF, department of social science employed me as associate professor. From 2011 to 2013, the University of Tromsø, faculty of science of health, employed me in 20% position. Teaching - HiSF Masterprogram Cooperation in Health and Welfare •MS1-302 Role as professional helper •MS1-304 Research methods Postgraduate education Active Care •MT501 Physical active participants Vocational study, Social Educators •VPL5-305 Work of quality Teaching - University of Bergen Faculty of medicine and dentistry. Master program of health – physiotherapy research FYST331 Methods of measure and evaluation, research methods of observation Supervising students doing their master theses at HiSF, UiB, UiT Research areas Professional knowledge, supervision of professionals, therapeutic processes of change, learning processes, communication between patients and professionals, theoretical perspectives of phenomenology and narratives, lived experiences of patients and professionals, theoretical knowledge of health and physiotherapy Research network •Research group: External member of Phenomenological Health Research, UiB •Nordic Network of Phenomenological Health Research •Critical Physiotherapy Network, International •Narrative Network Research in progress Participating in the research Program, ASK (Active smarter kids), HiSF. Focus group interviews of parents and teachers. Supervising and cooperating with post Ph.D student, University of Bergen, in research project about professional practice. Focus group interviews of professionals Supervising colleague at University Hospital, Nordland, in project about professional practice. Observation of therapeutic relationships and individual interviews Design and research methods - Knowledge to share through teaching/supervision •Design: Longitudinal design, single and multiple case design, action research design •Qualitative methods of data collection/production from different data sources: individual interviews, group interviews, observation, video-recordings, texts as for instance field notes. •Qualitative methods of analysis: systematic text condensation, phenomenological analysis, narrative analysis, and microanalysis of communication.

Underviser i

  • Master i samhandling i helse- og sosiale tenester
  • Videreutdanning Aktiv Omsorg (masternivå)
  • Bachelorutdanning Vernepleie
  • Medisinsk og odontologisk fakultet, Masterprogram i fysioterapivitenskap,

Forskar på

  • Profesjonell kunnskap
  • Veiledning av profesjonelle
  • Terapeutiske endringsprosesser og læringsprosesser
  • Kommunikasjon
  • Fenomenologiske og narrative teoretiske perspektiv, levde erfainger fra profesjonelle og pasienter
  • Kunnskap om helse og fysioterapi

Forskargrupper