Eldre cubansk kvinne ser inn i kamera. Grønn bakgrunn.

Helse, migrasjon og aldring

Vidareutdanning på masternivå

Korleis sikre at alle i samfunnet vårt får likeverdige helsetenester når befolkninga blir eldre og fleire menneske migrerer til Noreg? «Helse, migrasjon og aldring» er eit gratis vidareutdanningsprogram for deg som ynskjer meir kompetanse om korleis ein kan sikre gode helsetenester til eldre og migrantar

Nett- og samlingsbasert

Hopp til

  Kursoversikt

  Nettbaserte kurs 

  Vår og haust

  Samlingsbaserte kurs i kommunar i Vestland fylke

  Vår 

  Haust 

  Ta studiepoeng eller få kursbevis

  Du kan velge om du vil gå opp til eksamen og få studiepoeng, eller få utstedt et kursbevis fra HVL for deltakelse på kurset. Dei nettbaserte kursa i programmet er kun tilgjengelege som studiepoengskurs. Dei samlingsbaserte kursa er tilgjengelege både som etterutdanningskurs og som studiepoengskurs. 

  Studiepoengskurs

  Om ein ynskjer å ta dei samlingsbaserte kursa som studiepoengskurs må ein ha bachelorgrad.

  Desse kursa er på 2,5 studiepoeng og har obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Eksamen er bestått / ikkje bestått. Sjå kvart kurs for spesifikk informasjon om arbeidskrav og eksamen.

  Etterutdanningskurs med kursbevis

  Alle dei samlingsbaserte kursa kan takast som etterutdanningskurs der du får kursbevis i stedet for studiepoeng. Da har du ikkje eksamen, men samlinga er obligatorisk. 

  Når du tar det som etterutdanningskurs er det ikkje krav om spesifikk utdanning eller spesifikt utdanningsnivå - dei er open for alle. Dei som tar kurset som etterutdanningskurs har tilgang på det digitale kursrommet og kan bruke dette materialet som dei ynskjer. 

  Sjå oversikt over alle våre vidareutdanningar og kurs