Eldre cubansk kvinne ser inn i kamera. Grønn bakgrunn.

Helse, migrasjon og aldring

Etter- og vidareutdanning

Korleis sikre at alle i samfunnet vårt får likeverdige helsetenester når befolkninga blir eldre og fleire menneske migrerer til Noreg? «Helse, migrasjon og aldring» er eit gratis vidareutdanningsprogram for deg som ynskjer meir kompetanse om korleis ein kan sikre gode helsetenester til eldre og migrantar

Nett- og samlingsbasert

Hopp til

  Kursoversikt

  Nettbaserte kurs 

  Vår og haust

  Samlingsbaserte kurs i kommunar i Vestland fylke

  Vår 2024

  Haust 2024

  Vår 2025

  Det kjem også fleire kurs om kunstig intelligens og velferdsteknologi

  Ta studiepoeng eller få kursbevis

  Du kan velge om du vil gå opp til eksamen og få studiepoeng, eller få utstedt et kursbevis fra HVL for deltakelse på kurset. Dei nettbaserte kursa i programmet er kun tilgjengelege som studiepoengskurs. Dei samlingsbaserte kursa er tilgjengelege både som etterutdanningskurs og som studiepoengskurs. 

  Studiepoengskurs

  Om ein ynskjer å ta dei samlingsbaserte kursa som studiepoengskurs må ein ha bachelorgrad.

  Desse kursa er på 2,5 studiepoeng og har obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Eksamen er bestått / ikkje bestått. Sjå kvart kurs for spesifikk informasjon om arbeidskrav og eksamen.

  Etterutdanningskurs

  Alle dei samlingsbaserte kursa kan også takast som etterutdanningskurs, det vil seie at det ikkje er krav om utdanning. Denne kursformen er tilpassa deltakarar med eit stort spekter erfraingar og utdanningsnivå. Om ein tar kursa som etterutdanningskurs har ein ikkje eksamen, men obligatoriske arbeidskrav.

  Ein kan ta etterutdanningskurs på to nivå:

  • Introduksjon: Halvdagssamling og tilgang til digitalt støttemateriale. Kursbevis blir gitt etter deltaking på halvdagsseminar. Arbeidsmengden er rekna til å vere om lag 10 timar om ein ser gjennom det digitale materialet.
  • Grunnkurs: Halvdagssamling og digitalt materiale. Kursbevis blir gitt etter deltaking på halvdagsseminar og bestått digital test. Arbeidsmengden er rekna til å vere 25–30 timar.

  Merk at alle som deltar på samlingsbaserte kurs er saman på samlinga, uavhengig av om ein tar kurset som etterutdanningskurs eller studiepoengskurs.

  Sjå oversikt over alle våre vidareutdanningar og kurs