Papirbåter og deler av et kompass

Ledelsesteori innen rehabilitering | nettstudium

Etter- og vidareutdanning

Er du leder i helsesektoren og ønsker mer kompetanse om sentrale ledelsesteorier tilknyttet rehabilitering? I dette kurset vil du blant annet lære om teorier som tar for seg personlige og generelle egenskaper hos ledere, og ledelse basert på prosess og måloppnåelse.

Nettstudium

 •  

Hopp til

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Studiepoengskurs:

  2,5 studiepoeng per emne, obligatoriske arbeidskrav og eksamen.

  Opptakskrav: Bachelorgrad.

  Søk studiepoengskurs her
  • Finn «Master/vidareutdanning i helse og sosialfag»
  • Velg alternativet 2766 Emner innen helse, migrasjon og aldring.

  Emnevalget gjør du i studentweb etter at du har fått studieplassen, normalt tre-fire uker før studiestart.

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere Ledelsesteori i rehabilitering?

  Rehabilitering består av komplekse prosesser på ulike arenaer og tar gjerne form av å være et samarbeid mellom pasient, pårørende og helsepersonell. I dette kurset fokuserer vi på å gi deg en teoretisk tilnærming til hvordan du best kan lede slike komplekse prosesser.

  Hva lærer du?

  Etter å ha gjennomført kurset vil du:

  • Ha inngående kunnskap om ledelsesteorier og bruk av disse i ulike sammenhenger.
  • Ha inngående kunnskap om hvordan ulike økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle faktorer former ledelsesteori og praksis generelt og i Norge.
  • Kunne bruke ulike teoretiske tilnærminger, analyseverktøy og rammeverk innenfor ulike rehabiliteringskontekster
  • Kunne identifisere og analysere faglige problemstillinger innen ledelse som er relevante for rehabilitering fra ulike perspektiv.

  Les meir om kva du lærer i emneplanen

  Målgruppe

  Kurset er for deg som er leder eller ønsker deg en lederrolle i helsesektoren.

  Praktisk informasjon

  Digital undervisningsform

  Dette emnet er eit heildigitalt emne som består av innspelte forelesingar, oppgåver og anna digitalt materiale.

  Eksamensform

  Skriftlig individuell oppgave. 

  Dette kurset er del av ein kurspakke på 15 kurs innafor Helse, migrasjon og aldring. Kursa kan takast som studiepoengskurs på masternivå eller som etterutdanningskurs (ingen utdanningskrav).

  Andre interessante studietilbud

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs