Smilande sjukepleiar og eldre mann i samtale.

Demens og alderspsykiatri

Etter- og vidareutdanning

Arbeider du i første- eller andrelinja i helse- og sosialtenesta, og ønskjer å utvikle vurderings- og handlingskompetansen din? Denne vidareutdanninga fokuserer på førebygging, diagnostisering og behandling av demens og psykiske lidingar som opptrer i høg alder.

Førde, Haugesund

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Bachelorgrad i helse- og sosialfag.

  Søkjarar med anna relevant utdanning kan bli vurdert for opptak.

  Søknadskode

  1627, 1706

  Korleis søke

   • Logg inn i SøknadsWeb
   • Vel opptak "Vidareutdanning og halvtårsstudium"
   • Så vel du "Master/Vidareutdanning helse- og sosialfag"
   • Vel studiet du vil søke på frå lista (sjå søknadskode over) 
   • Trykk på "Legg til" og "Send inn søknad"
   • Last opp dokumentasjon på at du dekker opptakskrava.
   • Trykk "Neste" for å gjere ferdig søknaden.

  Viktig informasjon om søknad, frister og dokumentasjon

   

  Rangering og poeng

  Rangering blir gjort på grunnlag av karakterar, og det blir gitt tilleggspoeng for høgare utdanning.
  Det blir ikkje gitt poeng for praksis.

  Informasjon om utrekning av poeng

  Poenggrense forrige opptak

  Alle kvalifiserte fikk plass

  Om å søke opptak til HVL

  Kvifor studere Demens og alderspsykiatri?

  Ved å studere Demens og alderspsykiatri vil du få spesiell kompetanse innan fagområda psykiatri, geriatri og gerontologi – slik at du kan yte gode tenester til to pasientgrupper som vil bli større og større for kvart år som går.

  Kva lærer du?

  Etter å ha gjennomført studien vil du ha kunnskap om:

  • Demens- og alderspsykiatrisk utgreiing og behandling
  • Kommunikasjon, samhandling og miljøtiltak
  • Alderspsykiatriske tenester i første- og andrelinjetenesta

  Les mer i emneplan om hva du lærer.

  Målgruppe

  Vidareutdanninga er for deg som jobbar i første- eller andrelinja  i helse- og sosialtenesta. 

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  Vi har førelesingar, gruppearbeid, simulering, sjølvstudium, rettleiing og skriftleg arbeid.

  Mellom samlingane føregår kommunikasjonen gjennom den digitale læringsplattforma Canvas.

  Samlingar

  Samlingar for våren 2024
  Campus Førde:
  6.- 8. februar
  12.-14. mars
  16.-18. april

  Campus Haugesund:
  6.- 8. februar
  12.-14. mars
  16.-18. april

  Tilrådde forkunnskapar

  Ingen

  Eksamensform

  Individuell heimeoppgåve.

  Vil du studere vidare?

  Vidareutdanninga kan inngå som eit valemne i master i samhandling og folkehelse.

  Kvifor ta meir utdanning?

  Eit arbeidsliv i rask endring er ein viktig årsak til at mange skaffar seg meir fagleg tyngde. Her deler vi fleire fordelar som etter- og vidareutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert fagleg kunnskap
  • Praktiske ferdigheiter innafor ditt fagområde eller et heilt nytt fagfelt
  • Personleg utvikling
  • Moglegheit for å byggje nettverk
  • Eit forhandlingskort i framtidas lønsforhandlingar
  • Moglegheit for opprykk i stillingskategori
  • Moglegheit for meir ansvar eller nye oppgåver på jobb

  Andre interessante studietilbod

  Sjå oversikt over alle våre vidareutdanningar og kurs