Demens og alderspsykiatri

Arbeider du i første- eller andrelinja i helse- og sosialtenesta, og ønskjer å utvikle vurderings- og handlingskompetansen din? Denne vidareutdanninga fokuserer på forebygging, diagnostisering og behandling av demens og psykiske lidingar som opptrer i høg alder.

For å kunne yte gode tenester til desse pasientgruppene, treng du spesiell kompetanse innan fagområda psykiatri, geriatri og gerontologi.

Du lærer om

  • Demens- og alderspsykiatrisk utgreiing og behandling
  • Kommunikasjon, samhandling og miljøtiltak
  • Alderspsykiatriske tenester i første- og andrelinjetenesta

Undervisningsmåtar

Studiet er samlingsbasert, og vi legg opp til 3 samlingar á 3 dagar. Vi har forelesingar, gruppearbeid, sjølvstudium, rettleiing og skriftleg arbeid.

Mellom samlingane foregår kommunikasjonen gjennom den digitale læringsplattforma Canvas.

Samlingar hausten 2019

  • Veke 36: 2., 3. og 4. september
  • Veke 42: 14., 15. og 16. oktober
  • Veke 48: 25., 26. og 27. november

Vil du studere vidare?

Vidareutdanninga kan inngå som eit valemne i Master i samhandling innan helse- og sosialtenestersom har neste planlagde opptak hausten 2020.