Sentral teori om migrasjonshelse | nettstudium

Etter- og vidareutdanning

Kva effekt kan migrasjon og det å leve i eksil ha å seie for helsa? Dette er kurset for deg som jobbar i helsetenesta og ønsker meir teoretisk kunnskap om migrasjon – og effekten det kan ha på pasientar som har migrert til eit anna land.

Nettstudium

Hopp til

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Studiepoengskurs:

  2,5 studiepoeng per emne, obligatoriske arbeidskrav og eksamen.

  Opptakskrav: Bachelorgrad.

  Søk studiepoengskurs her
  • Finn «Master/vidareutdanning i helse og sosialfag»
  • Velg alternativet 2766 Emner innen helse, migrasjon og aldring.

  Emnevalget gjør du i studentweb etter at du har fått studieplassen, normalt tre-fire uker før studiestart.

  Om å søke opptak til HVL

  Kvifor studere Sentral teori om migrasjonshelse?

  Krig, dårleg levestandard og arbeidsløyse er viktige årsakar til at folk flyktar frå sine heimland. Ved å studere Sentral teori om migrasjonshelse vil du få moglegheita til å dykke inn i ulike teoriar rundt migrasjon. Vi vil mellom anna sjå på kva rolle helsepersonell spelar for deteksjon av brot på menneskerettane og du vil lære å iverksette tiltak etter behov.

  Kva lærer du?

  Etter å ha gjennomført kurset vil du ha kunnskap...

  • om teoriar rundt migrasjonshelse,
  • om menneskerettar og korleis detektere brot på desse,
  • til å vurdere og dokumentere helsefunksjon og funksjonshemming som stammar frå migrasjonsprosessen,
  • til å kjenne att brot på menneskerettar og iverksette tiltak etter behov.

  Les meir om hva du lærar i emneplanen.

  Målgruppe

  Kurset er for  klinikarar, leiarar og administrativt tilsette i helserelaterte organisasjonar. Det er på masternivå og krever bachelorgrad.

  Praktisk informasjon

  Digital undervisningsform

  Dette emnet er eit heildigitalt emne som består av innspelte forelesingar, oppgåver og anna digitalt materiale. Studenten skal arbeide med ei oppgåve gjennom heile emnet for å synleggjere oppnåing av læringsutbyta. Det blir gitt rettleiing på dette arbeidet.

  Eksamensform

  Skriftleg, individuell oppgåve på 1500 ord +/- 10%

  Dette kurset er del av ein kurspakke på 15 kurs innafor Helse, migrasjon og aldring. Kursa kan takast som studiepoengskurs på masternivå eller som etterutdanningskurs (ingen utdanningskrav).

  Andre interessante studietilbod

  Sjå oversikt over alle våre vidareutdanningar og kurs