Fagseksjonsleiar

Nina Rydland Olsen

Underviser i

  • Kunnskapsbasert praksis
  • Forskningsmetode
  • Implementering

Forskar på

  • Kunnskapsbasert praksis i utdanning
  • Implementering
  • Bruk av teknologi i utdanning
  • Utdanning

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar