Fagseksjonsleiar

Nina Rydland Olsen

Underviser i
  • Kunnskapsbasert praksis
  • Forskningsmetode
  • Implementering
Forskar på
  • Kunnskapsbasert praksis i utdanning
  • Implementering
  • Bruk av teknologi i utdanning
  • Utdanning
Forskargrupper

Utvalde publikasjonar