Fagseksjonsleiar

Nina Rydland Olsen

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er opptatt av kunnskapsbasert praksis, digitalisering i undervisning og mobil læring.

Underviser i

  • Kunnskapsbasert praksis
  • Implementering

Forskar på

  • Kunnskapsbasert praksis i utdanning
  • Implementering
  • Teknologi i utdanning

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar