Fagseksjonar ved IHF

Fagseksjon ergoterapi

Fagseksjon radiografi

Fagseksjon fysioterapi, bachelor

Fagseksjon klinisk fysioterapi, master

Fagseksjon kunnskapsbasert praksis

Fagseksjon global helse og rehabilitering