Førsteamanuensis

Birgitte Graverholt

Arbeids- og kompetanseområde

Hei.

Jeg jobber på Fagseksjon for kunnskapsbasert praksis. Her jobber vi med kunnskapsbasert praksis som fagfelt. Vi har fokus på kunnskapsbasert praksis i utdanning, i helsetjenesten og i forskning.

Vi tilbyr videreutdanning i kunnskapsbasert praksis og mastergrad i kunnskapsbasert praksis.

For tiden er jeg prosjektleder for et spennende forskningsprosjekt hvor vi blant annet jobber med implementering av kunnskapsbasert praksis i sykehjem. Prosjektet kaller vi IMPAKT og du kan lese mer her:

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=550905

www.impakt.no 

Forskar på
  • Helsetjenesteforskning; Sykehjemsbeboere; Kvalitet i helsetjenesten; Kunnskapsbasert praksis i utdanning og helsetjenesten
  • Implementering av kunnskapsbasert praksis
  • Kunnskapstranslasjon (KT)
Forskargrupper