Førstelektor

Lena Victoria Nordheim

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er utdanningsleder for master i kunnskapsbasert praksis (fra 1. september 2015). I tillegg holder jeg på med doktorgrad. Jeg er utdannet bibliotekar og har master i bibliotek- og informasjonsvitenskap, Høgskolen i Oslo (nå Høgskolen i Oslo og Akershus). Fagfelt: Bibliotek- og informasjonsfag Forskningsmetoder Helseopplysning Informasjonskompetanse Kunnskapsbasert praksis Kunnskapsløftet Naturfagsdidaktikk Ungdomshelse
Underviser i
  • Litteratursøk i kunnskapsbasert praksis, systematiske oversikter.
Forskar på
  • Ungdomsskoleelevers kompetanse i kritisk og vitenskapelig vurdering av helsepåstander, og hvordan naturfaglærere bidrar til at elevene tilegner seg slik kompetanse.