Høgskulelektor

Susanne Grødem Johnson

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er interessert i hvordan studenter lærer og hva som skal til for at de forstår og utvikler egen kompetanse. I tillegg er jeg opptatt av hvordan studenter og ergoterapeuter resonnerer klinisk og hvordan studenter utvikler seg til å bli gode ergoterapeuter. For å kunne gi god og oppdatert ergoterapi, er kunnskapsbasert praksis et viktig område. Innenfor dette området arbeider jeg nå med min doktorgrad, som handler om utvikling av en mobilapplikasjon, EBPsteps, for å støtte studenter i å arbeide kunnskapsbasert.

Underviser i
  • Bachelor i ergoterapi
  • Master i kunnskapsbasert praksis 
Forskar på
  • Kunnskapsbasert praksis
  • Pedagogikk
  • Brukertesting av mobil applikasjoner
  • Læring blant ergoterapistudenter
Forskargrupper

Utvalde publikasjonar