PhD Candidate

Susanne Grødem Johnson

Selected publications

 • Fagprosedyre: Motorisk usikkerhet hos barn - ergoterapi og fysioterapi i kommunehelsetjenesten

  Ullrich, Monika, Ekren, Anette, Johnson, Susanne Grødem, Vågstøl, Unni (2020)
 • Perceptions of assessment in Norwegian occupational therapy students

  Bonsaksen, Tore, Gramstad, Astrid, Mørk, Gry, Johnson, Susanne Grødem (2019)
 • User experience and performance of a mobile application for translating EBP to clinical education: The EBPSteps

  Olsen, Nina Rydland, Heldal, Ilona, Hole, Grete Oline, Johnson, Susanne Grødem, Titlestad, Kristine Berg, Larun, Lillebeth (2017)
 • Felles og like læringsutbyttebeskrivelser på studieprogramnivå hos alle seks ergoterapeututdanninger i Norge.

  Johnson, Susanne Grødem, Engeset, Anita, Lee, Daniel, Nymo, Astrid Vekve (2017)
 • Klinisk resonnering beskrevet av ergoterapeuter som arbeider på sykehus: en metasyntese

  Johnson, Susanne Grødem (2011)