Førstelektor

Helga Kristin Kaale

Arbeids- og kompetanseområde

Arbeider ved bachelorutdanning i fysioterapi. Utdanning: Fyisoterapi (1987), hovedfag i sosiologi (1995), phdkurs i kvalitativ metode (2010), profesjonsteori (2013) og brukermedvirkning og samhandling (2016). Førstelektor fra mai 2017. Arbeidserfaring: 15 år fra kommunehelsetjenesten (kliniker, leder, prosjektleder, rådgiver) og 16 år fra HiB / HVL (bachelor i Fysioterapi, helsefremmende og forebyggende arbeid, kommunehelsetjenesten, profesjoners kunnskap og samfunnsmandat, samfunnsvitenskapelige metoder, tverrprofesjonell samarbeidslæring.

Underviser i

  • Fysioterapi
  • Helsefremmende og forebyggende arbeid
  • Samfunnsvitenskapelige og humanistiske emner

Forskar på

  • Fysioterapeuter i folkehelsefeltet

Forskargrupper

Samfunnsarbeid