Førsteamanuensis

Cecilie Brekke Rygh

Arbeids- og kompetanseområde

Utdanna radiograf frå HiB i 1996. Hovedfag frå UiB i 2001 (Physiological Imaging of the Human Brain using Diffusion and Perfusion MRI), og disputerte våren 2007 (UiB) med avhandlinga "Investigation of tumour characteristics and treatment strategies in animal models using multiparametric MRI and novel contrast agents". Interessefelt er MRI og PET CT og bildekvantifisering. Kompetanseområde: Fysiologi - Bildebehandling - Bildeanalyse - Radiografi - Andre helsefag - Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag
Underviser i
 • Bachelorutdanninga i radiografi
 • Medisinsk digital bildebehandling
 • Anatomi og fysiologi
 • MRI
 • Bildekvalitet og bildeanalyse
 • Funksjonell imaging og patologi
Forskar på
 • Tumorbiologi
 • Fysiologisk imaging
 • Basal fysiologi
 • Tumorbiologi
 • Bildebaserte biomarkørar
Forskargrupper