Professor

Hans Aage Lund

Arbeids- og kompetanseområde

Kunnskapsbasert Praksis Kunnskapsbasert Forskning Systematiske Kunnskapsoppsummeringer Meta-analyse GRADE Rehabilitering Fysioterapi Case Reports
Underviser i
  • Systematiske Kunnskapsopsummeringer
  • Kunnskapsbasert Praksis
  • Rehabiliteringsbegrebet og -processen
  • Funktionsevne og ICF
  • Critical Appraised Topic (CAT)
Forskar på
  • Meta-research: how is researchers using earlier studies in their research
  • Physiotherapy for patients with knee osteoarthritis
  • How to be evidence based as a researcher
  • Methods related to the preparation of systematic reviews
Forskargrupper

Publikasjonar

Vis alle