Forskar

Thomas Potrebny

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg arbeider med- og forsker på folkehelse, helsepolitikk, skolehelsetjenesten og barn- og unges helse og velvære.

Underviser i

  • Folkehelsearbeid
  • Barn- og unges helse og velvære
  • Helsefremmende arbeid

Forskar på

  • Helsefremmende arbeid
  • Skolehelsetjenesten
  • Helseplager blant barn og unge

Forskargrupper