Høgskulelektor

Eline Fjærestad Dalseth

Arbeids- og kompetanseområde

 Ergoterapeut med mastergrad i innovasjon og entreprenørskap.

 

E-post: elfd@hvl.no 

Underviser i

  • ERG100 Aktivitet som menneskeleg behov
  • BER312 Aktivitet og deltaking som samfunnsansvar
  • BERP1 Identifisere ergoterapifagleg yrkesutøving, praksisstudier i 1. studieår

Forskar på

Læringsprosesser og læringsmiljø blant ergoterapistudenter