Høgskulelektor

Mona Øynes

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er fysiker og underviser i strålefysikk, strålevern, bildedannelse og bildebehandling, hovedsaklig på 1. studieår på radiografutdanningen. Jeg er og veileder på bacheloroppgaver, og er emneansvarlig  i et emne på Master i kunnskapsbasert praksis, fagområde radiografi.

Jeg er involvert i Erasmus+ prosjektet Ebreast II, der vi lager digitalt læringsmateriale som omhandler brystkreftbehandling.

Underviser i
  • Strålefysikk
  • Strålevern
  • Bildedannelse
  • Bildebehandling
Forskar på
  • Optimalisering av pediatriske CT-undersøkelser
  • Team-based learning i strålefysikkundervisning
  • Radiografstudenters læringsutbytte ved bruk av computerbasert CT-simulator
  • Interprofesjonelt samarbeid i brystkreftbehandling
Forskargrupper