Utdanningforskning innen helse- og sosialfagprofesjoner

Hvordan kan vi sikre at fremtidens helse- og sosialarbeidere er rustet til å møte utfordringer i samfunns- og arbeidsliv? Vi forsker på hvordan kvaliteten i undervisningen og studentenes læring kan bli enda bedre.

Vårt overordnete mål er å drive utdanningsforskning innen helse- og sosialfagprofesjoner for å:

  • Utvikle ny kunnskap av høy kvalitet og relevans
  • Sikre og forbedre utdanningskvalitet
  • Bidra til fornyelse og medvirke til innovasjon for utdanning- og praksisfeltet
  • Undersøke livsløpsperspektiv ved å følge studenter fra starten av utdanningsløpet til senere i arbeidslivet

Hovedfokus for prosjekter i vår gruppe er hvordan vi kan sikre at fremtidige helse- og sosialarbeidere er rustet til å møte utfordringer i samfunns- og arbeidsliv.

Vi har aktive prosjekter innen simulering, tverrprofesjonelt samarbeid, ensomhet og sosial tilhørighet blant studenter. I tillegg har vi utvikling og testing av mobilapplikasjon for kunnskapsbasert praksis, og internasjonale prosjekter med relevans for læring innen radiografi. Flere medlemmer er i gang med systematiske oversikter og scoping review.

Gruppen benytter seg av både kvalitative og kvantitative metoder i tilnærmingen av forskningsspørsmål innen utdanningsforskning.

Forskergruppeleder

bilde av Nina Rydland Olsen

Nina Rydland Olsen

Fagseksjonsleder, Institutt for helse og funksjon