Førstelektor

Bente Kvilhaugsvik

Arbeids- og kompetanseområde

Noen av mine kompetanseområder er tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) og tilrettelegging av TPS, helsefremming, bruk av digitale verktøy i undervisning og ved oppfølging av sykepleiestudenter i praksis langt fra campus, komplementær og alternativ medisin (KAM), internasjonalisering hjemme gjennom "Collaborative Online International Learning" (COIL). Veiledning på masteroppgaver.

Emneansvarlig for SYKS250, Folkehelse i eit nasjonalt og globalt perspektiv.

Jeg har deltatt i utviklingsprosjekter om: Kontinuitet i behandling i forbindelse med overføring av pasienter mellom nivåer i helsetjenesten/ hjemmerehabilitering, Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) i praksis og digitalt støttet TPS, Digitalt støttet praksisoppfølging (PRODOPP) for sykepleiestudenter og Collaborate International Online Learning (COIL), som er et prosjekt med internasjonalisering hjemme.

Podcast: Faglig forsvarlig sykepleie

               Birøkt på Vestlandet

Forskar på

Jeg forsker på Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS), Collabotrative Online International Learning (COIL) og internasjonalisering.

Jeg er medlem i forskergruppene Utdanningsforskning inne helse- og sosialfag profesjoner og Samhandling for bedre folkehelse