Samhandling for innovasjon i helse og omsorgstjenestene

Forskargruppa sitt faglege fokus er samhandling og innovasjon for kvalitetsutvikling i helse og omsorgstenestene på ulike nivå.

Forskargruppa vil inkludere tema som:

 • Ansvarleg innovasjon
 • Fremjande og hemmande faktorar i innovasjonsprosessar
 • Brukarmedverknad
 • Lærande organisasjonar og fasilitering
 • Ulike formar for samhandling
 • Kvalitetsutvikling med fokus på etikk, omsorg og personsentrert kultur
 • Samskaping av tenester med ulike interessenter (t.d. pasienter, tilsette, pårørande, byråkrater, leiarar på ulike nivå osb)

Målsettingar

 • Fremje kritiske perspektiv på føringar for tenesteutvikling
 • Utvikle forskingssamarbeid med ulike lokale aktørar i helse- og omsorgstenestene
 • Utvikle forskingsprosjekt med ekstern finansiering
 • Involvere studentar på ulike nivå i prosjektutvikling og gjennomføring
 • Styrke kompetanseutviklinga i FHS
 • Utvikle kunnskap som er relevant for helse og sosial utdanningar på ulike nivå

Pågåande forskingsprosjekt

Forskergruppeleder

bilde av Kristin Ådnøy Eriksen

Kristin Ådnøy Eriksen

Førsteamanuensis