Høgskulelektor

Leif Steinar Alfsvåg

Arbeids- og kompetanseområde

Eg har ansvar for å koordinere arbeidet med internasjonalisering for bachelor i sjukepleie på Stord

 

Kort om bakgrunn

  • ​​​​​​​Vidareutdanning i hygienesjukepleie
  • Master frå SEVU (UiB) i Helseøkonomi, Helseleiing og Kvalitetsforbetring i helsesektoren
  • Klinisk erfaring frå somatisk spesialisthelseteneste, hygienesjukepleie og ulike leiarstillingar
Underviser i
  • Helsepolitikk
  • Internasjonalisering og interkulturell kompetanse
Forskar på
  • Internasjonalisering og læringsutbytte
  • Internasjonalisering heime - COIL