Førsteamanuensis

May Kristin Valen

Arbeids- og kompetanseområde

Stipendiat i Fakultet for helse-og sosialvitenskap, institutt for helse og omsorgsvitenskap, campus Haugesund. Forsker på sykepleierstudenters kompetanseutvikling i palliasjon gjennom simulering og klinisk praksis.

Deltatt på European Academy of Nursing Sciens forskerskole 2016 - 2018

Master i klinisk helsearbeid fra Høgskolen i Buskerud 2010. Tema: En kvalitativ studie av erfarne sykepleieres beskrivelse av kunnskapsutvikling ved deltagelse i et  kompetansenettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling

Klinisk erfaring fra medisinsk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus 1991 - 1993, UiS 1993-1996, Helse Fonna 1996-2010 

Ansatt ved Høgskolen siden 2008. Emneansvarlig perioden 2012 - 2015

Medlem i driftsgruppen til Helse Vest sitt nettverk for ressurspersoner i kreftomsorg og lindrende behandling.

 

Underviser i
  • Medisinsk og kirurgisk sykepleie
  • Omsorg for døende
  • Palliasjon
  • Ferdighetstrening
  • Simulering
  • Veiledningspedagogikk
Forskar på
  • Sykepleierstudenters kompetanseutvikling i palliasjon gjennom simulering og klinisk praksis
Forskargrupper