Faculty development in simulation

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjektperiode

November 2018 - Desember 2023