Førstelektor

Hellen Dahl

Arbeids- og kompetanseområde

Hellen Dahl er utdannet sykepleier ved Diakonissehuset sykepleieskole, Lovisenberg i Oslo i 1983. I tillegg til praktisk pedagogisk utdanning avsluttet hun sin mastergrad i pedagogikk ved Universitetet i Bergen i 2010. Hun har gjennomført flere metoderelatert universitets- og høyskolekurs og kurs innen akademisk skriving, bl.a. PhD kurs innen vitenskapsteori og forskningsmetode samt profesjonsteori OsloMet 2018. Dahls yrkeserfaring er noen år som sykepleier, men har i hovedsak vært ansatt som pedagogisk pesonal fra 1996 lærer/adjunkt i videregående skole helse og sosialfag. Siden 2008 har hun vært vitenskapelig ansatt ved Høgskolen Stord/Haugesund, bachelor i sykepleie. Hellen Dahl har samarbeidet med forskning og utviklingsarbeid innen pedagogikk i sykepleieutdanningen og i praksisfeltet. Master i pedagogikk UIB 2010 Opprykk til førstelektor 2015. Fra 2017 til dd leder av forskergruppe/nettverksgruppen PedFOU (Pedagogisk Forsknings og Utviklingsarbeid). Har siden 2021 hatt en 20% stilling på SOFV (Senter for Omsorgsforskning) der hun har vært forskningsfaglig veileder for Utviklingssenterene i Haugesund, Stavanger og Bergen.

Underviser i
 • Grunnleggende sykepleie
 • Refleksjon i utdanningen
 • Helsepedagogikk
 • Praksis: Er praksislærar i kommunehelsetjenesten, sykehjem/ institusjon med fokus på langtidssjuke.
 • Samskapingsprosesser
Forskar på
 • Studentaktive læringsformer
 • Læring av medisinske og naturvitenskaplige kunnskaper 
 • Deltagende aksjonsforskning, inspirert av Practice Development metodikken
 • Kollegatilbakemelding i simuleringsaktiviteter
 • Mannlige sykepleiestudenter
 • Bruk av metaforer og kreativitet i høyere utdanning
Forskargrupper