Førstelektor

Angelina Belova

Arbeids- og kompetanseområde

Angelina Belova

Utdannelse: Bachelor i sykepleie fra HSH, Stord;

Mastergrad i sykepleievitenskap fra Universitetet i Bergen;

Pedagogisk utdannelse fra Høgskolen i Sofia – Bulgaria;

Høgskolepedagogikk fra HSH/HVL;

Førstelektoravhandling - godkjent i 2019. 

Yrkeserfaring: All min yrkeserfaring som sykepleier er fra Kommunehelsetjenesten – somatisk og demensomsorg på geriatrisk avdeling, hjemmesykepleie og gruppeleder funksjon i eldreomsorgen.

Jeg jobber som førstelektor på HSH/HVL siden høsten 2006 på Bachelorutdanningen i sykepleie med undervisning og veiledning i grunnleggende sykepleie og sykepleie til pasienter med langvarige – kroniske lidelser.  Jeg har faglig ansvar for utforming og oppstart av master i  Avanseret klinisk allmennsykepleie (AKS - 2021)

Som førstelektor jobber jeg med forskning- og utvikling innenfor tema – Pedagogisk tilrettelegging for studentenes læring i teori og praksis i Kommunehelsetjenesten.

Underviser i

Underviser i: Grunnleggende sykepleie; sykepleie til pasienter med langvarige og kroniske lidelser; kulturell kompetanse; migrasjonshelse; palliasjon og veiledning på master i avansert klinisk allmennsykepleie, samt oppfølging av studenter i praksis. 

Publikasjonar

 • Samarbeid mellom hjemmebaserte tjenester ved Stord kommune og sykepleierutdannelsen ved HSH 2013 – 2014

  (2017)
 • Kompendium i relasjonskompetanse i palliativ omsorg for sykepleiestudenter

  (2016)
 • Mobilen vibrerte i lommen : Hvordan påvirkes sykepleiefaget av den teknologiske utviklingen?

  (2015)
 • Samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen Stord/Haugesund og hjemmebaserte tjenester ved Stord kommune i tråd med Samhandlingsreformen» 2013 - 2014

  (2015)
 • Studentenes følelser i praksis

  (2015)
Vis alle