Associate Professor

Angelina Belova

Publications

 • Samarbeid mellom hjemmebaserte tjenester ved Stord kommune og sykepleierutdannelsen ved HSH 2013 – 2014

  Belova, Angelina (2017)
 • Kompendium i relasjonskompetanse i palliativ omsorg for sykepleiestudenter

  Belova, Angelina (2016)
 • Samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen Stord/Haugesund og hjemmebaserte tjenester ved Stord kommune i tråd med Samhandlingsreformen» 2013 - 2014

  Belova, Angelina (2015)
 • Studentenes følelser i praksis

  Belova, Angelina (2015)
 • Mobilen vibrerte i lommen : Hvordan påvirkes sykepleiefaget av den teknologiske utviklingen?

  Belova, Angelina (2015)
Show all