Stipendiat

Therese Ersvær Sjursæther

Arbeids- og kompetanseområde

Therese er utdannet sosionom med godkjenning som klinisk spesialist i rusproblematikk fra FO. I tillegg til master i rusproblematikk har hun videreutdanning i veiledningspedagogikk, gruppeveiledning og motiverende samtale. Therese har flere års erfaring fra oppfølging av personer med rus og psykiske problemer i kommunen. Videre har hun tre års erfaring fra spesialisthelsetjenesten hvor arbeidet har bestått i å veilede og kurse ansatte i arbeid med rus og psykisk helse.

Underviser i

Therese underviser i tema inne rus og psykisk helse. Dette innebærer recovery og bruker- og pårørendeinvolvering. Hun er godkjent som kursholder i Motiverende samtale gjennom MINT, og holder både innførings- og fordypningskurs. 

 

Forskar på

Therese forsker på Recovery og samskaping. Hovedproblemstillingen for prosjektet er: Hvordan blir samskapingsprosesser praktisert og erfart i Norske recovery skoler, og hvilke faktorer fremmer og hemmer samskaping?