Dosent

Arne Jostein Langøen

Underviser i
  • Hudens funksjon og problemer knyttet til pleie av huden
  • Pleie og behandling av ikke-helende sår
Forskar på
  • Ulike midlers effekt på bakteriell biofilm