Førsteamanuensis

Kristin Ådnøy Eriksen

Arbeids- og kompetanseområde

Førstemanuensis i Fakultet for helse- og sosialvitskap, Institutt for helse- og omsorgsvitskap, Campus Haugesund.

Knytt til Bachelor i sjukepleie i emnet "Sjukepleie, forsking og fagutvikling". Og til vidareutdanninga "Eldre, helse og samfunn".

Prosjektdeltakar i EEA-prosjekt "Mentors without borders". https://www.hvl.no/prosjekt/?filters=E%C3%98S-midlar,Inst20311

Prosjektleiar "Recoverykurs og recoveryutdaning" finansiert av Stiftinga Dam gjennom Rådet for psykisk Helse. https://fousam.no/recoverykurs-og-utdanningsopplegg/

Forskingsinteresser: Recovery-orienterte tenester, fasilitering av samhandlingsprosessar og samhandlingsforsking.