Høgskulelektor

Elisabeth Bakke

Arbeids- og kompetanseområde

Elisabeth er organisasjonssosiolog, utdanna frå Universitetet i Bergen. Ho har og utdanning innan arbeids- og organisasjonspsykologi, personalpsykologi, sosialpsykologi, utviklingspsykologi, juss for leiarar, spesialpedagogikk og fleire phd.kurs.


 

 

Underviser i

Tverrfagleg vidareutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge - masternivå

Master i samhandling og folkehelse

Forskar på

  • Skulefråfall og livsmeistring
  • Trepartsamarbeid i Oppfølgingsordninga