Førsteamanuensis

Gunilla Kulla

Arbeids- og kompetanseområde

KOMPETANSEOMRÅDER: *Sykepleie *Folkehelse *Migrasjonsforskning *Praksisforskning

Som sykepleier og helsesøster interesserer jeg meg for folkehelse; både innenfor utdanning og forskning. Folkehelse engasjerer både globalt og lokalt.

Innenfor min undervisning og forskning har jeg valgt å sette søkelys på de eldre sin helse i et aldrings- og migrasjonsperspektiv. I tillegg er jeg opptatt av muligheter for akademia til å samarbeide med praksis. Et spennende samarbeidsfelt er samskaping av utdanning mellom akademia og praksis. Det er viktig å tilby studenter gode læringsmuligheter. Derfor er min tilnærming til undervisning og forskning å gi mulighet for personer til å bruke sine ressurser.

Jeg underviser masterstudenter i folkehelse, helsefremande arbeid, metode og avansert klinisk allmennesykepleiere i kommunehelsetjenste. 

Norwegian Forum for Global Health Research og COST-nettverkene "NET4Age-Friendly" og "Ethics in dementia" engasjerer meg internasjonalt.  

Underviser i

Folkehelse og helsefremming, Metode, Helse bland eldre, pasienter med langvarige helseproblem. 

 

Forskar på

Person-centrert omsorg, velferdsteknologi, studentenes læring.

Samskaping i prakisforskning. Migrations studier. Tjensteforskning i psykisk helsearbeid. 

 

 

 

Forskargrupper

Publikasjonar

Vis alle