Førsteamanuensis

Gunilla Kulla

Arbeids- og kompetanseområde

KOMPETANSEOMRÅDER: *Sykepleie *Folkehelse *Migrasjonsforskning *Praksisforskning

Som sykepleier og helsesøster interesserer jeg meg for folkehelse; både innenfor utdanning og forskning. Folkehelse engasjerer både globalt og lokalt.

Innenfor min undervisning og forskning har jeg valgt å sette søkelys på de eldre sin helse i et aldrings- og migrasjonsperspektiv. I tillegg er jeg opptatt av muligheter for akademia til å samarbeide med praksis. Et spennende samarbeidsfelt er samskaping av utdanning mellom akademia og praksis. Det er viktig å tilby studenter gode læringsmuligheter. Derfor er min tilnærming til undervisning og forskning å gi mulighet for personer til å bruke sine ressurser.

Jeg underviser masterstudenter i folkehelse, helsefremande arbeid, metode og avansert klinisk allmennesykepleiere i kommunehelsetjenste. 

Norwegian Forum for Global Health Research og COST-nettverkene "NET4Age-Friendly" og "Ethics in dementia" engasjerer meg internasjonalt.  

Underviser i

Folkehelse og helsefremming, Metode, Helse bland eldre, pasienter med langvarige helseproblem. 

 

Forskar på

Person-centrert omsorg, velferdsteknologi, studentenes læring.

Samskaping i prakisforskning. Migrations studier. Tjensteforskning i psykisk helsearbeid. 

 

 

 

Forskargrupper

Publikasjonar

 • The integration experiences of older Finnish re-migrants: ‘Embraced by the Swedes … but Finland is my home country’

  Kulla, Gunilla, Appoh, Lily, Sarvimäki, Anneli (2024)
 • Home living older adults' subjective perceptions, evaluation, and interpretations of various welfare technology: A systematic review of qualitative studies

  Pajalic, Zada, Olsen, Sofia E.Gustafsson, Hamre, Annabel, Strøm, Benedicte Sørensen, Clausen, Celine, Saplacan, Diana (2024)
 • Nursing students’ lived experiences of temporality in dementia care: A phenomenological study

  Kulla, Gunilla, Sarvimäki, Anneli (2024)
 • What are the disadvantages of having a foreign background as a female academic and working at a university in Europe?

  Pajalic, Zada, Saplacan, Diana, Areskoug Josefsson, Kristina, Moen, Helga Wallin, Naustdal, Iril, Rao, Nima (2023)
 • Helsetenester for eldre med psykisk liding i Oslo og Sogn og Fjordane - ein kvalitativ studie av helsetenester

  Bale, Marte, Kulla, Gunilla, Holsen, Maria (2022)
 • Nursing Students’ Learning about Person-centred Dementia Care in a Nursing Home: A Qualitative Study

  Kulla, Gunilla, Slettebø, Åshild (2022)
 • Older Re-Migrants' Experiences of Integration and Exclusion – A Qualitative Study

  Kulla, Gunilla, Appoh, Lily, Ekman, Sirkka-Liisa, Sarvimäki, Anneli (2021)
 • Dannelse og samskaping av utdanning mellom akademia og sykehjem En kritisk etnografisk studie

  Kulla, Gunilla, Slettebø, Åshild (2020)
 • GLOBVAC 2020 Conference 13.-14.5.(Postponed Webinar fall 2020)

  Kulla, Gunilla (2020)
 • Perspektiver på tverrfaglig samarbeide og sosial innovasjon. Erfaringer fra prosjekt "SIS Sosial innovasjon i sykehjem"

  Kulla, Gunilla (2020)
 • Disability in global health

  Hatløy, Anne, Kulla, Gunilla (2019)
 • Det åpne sykehjem - sykepleiestudenters erfaringer av personsentrert omsorg

  Kulla, Gunilla, Røli, Kjell Harald (2019)
 • Hva er et godt sykehjem? : en samling av tekster fra livet i og omkring sykehjem : formidling fra prosjektet Sosial innovasjon i sykehjem

  Anvik, Cecilie Høj, Bjerkås, Silje, Brodtkorb, Kari, Dubland, Tove Olaug Åsemoen, Fredriksen, Marit, Hagh, Renate (2019)
 • God ledelse kan gi dem som bor på sykehjem en meningsfull hverdag

  Slettebø, Åshild, Kulla, Gunilla, Vedeler, Janikke Solstad, Wegener, Charlotte, Willumsen, Elisabeth (2019)
 • Et utviklingsprosjekt om personsentrert demensomsorg - sykepleiestudenters erfaringer

  Kulla, Gunilla, Slettebø, Åshild (2019)
 • Competence building for impact - time for revolution. The 2019 Conference in Global Health 2-3 April, 2019, Bergen, Norway

  Kulla, Gunilla (2019)
 • Presentasjon: Sosial innovasjon og lederskap, prosjekt SIS Sosial innovasjon i sykehjem

  Kulla, Gunilla (2019)
 • Nursing Students' Experiences of Person-Centered Care in Nursing Homes - An Action Learning Approach.

  Kulla, Gunilla (2018)
 • Presentation of project "Social Innovation in Nursing Homes". Nursing Students Experiences of Person-Centered Care.

  Kulla, Gunilla (2018)
 • Universiteter og innovasjon: Konseptualisering av innovasjon i universitetsutdanning-hva handler det egentlig om?

  Kulla, Gunilla (2018)
 • Akademia og praksis: Sykepleiestudenters erfaringer av personsentrert omsorg i sykehjem

  Røli, Kjell Harald, Kulla, Gunilla (2018)
 • Presentasjon av prosjekt: "Sosial innovasjon i sykehjem"

  Kulla, Gunilla (2017)
 • Promoting social innovation within institution-based elderly care – a research and practice based education approach (oral presentation)

  Kulla, Gunilla (2017)
 • Older Re-Migrants' Experiences of Integration and Inclusion from a Lifespan Perspective

  Kulla, G.E, Sarvimäki, A., Ekman, S-L (2017)
 • Att vara gammal - åldrandet ur ett psykosocialt perspektiv

  Kulla, Gunilla (2017)
 • Older Re-migrants' Experiences of Integration and Inclusion from a Lifespan Perspective

  Kulla, Gunilla, Sarvimäki, Anneli, Ekman, Sirkka-Liisa (2017)
 • Promoting social innovation within institution-based elderly care - a research and practice based education approach

  Kulla, Gunilla, Røli, Kjell Harald, Johnson, Ragnhild, Lo, Christian, Vedeler, Jannike, Robertson, Eva Katarina (2017)
 • Development of Dementia in Person with Down's syndrome - Challenges for Nursing.

  Kulla, Gunilla (2016)
 • Older People's Health in Nursing.

  Kulla, Gunilla (2016)
 • Social- och hälsovårdsområdets utbildning, framtid och innovationer.

  Kulla, Gunilla, Peltomäki, Pirjo, Palosaari, Sinikka, Fröjdö, Monika (2016)
 • Development of Dementia in Persons with Down's Syndrome-The caregivers'challenges

  Kackur, Anna-Lena, Kulla, Gunilla (2016)
 • Digitalization and humanization-Two sides of the same issue? -The Nordic Forum for Nurse Educators

  Kulla, Gunilla, Kullas-Nyman, Lisen, Nyback, Maj-Helen, Sandvik, Ann-Helén, Vikström, Iréne (2016)
 • Development of Dementia in Persons with Down's Syndrome

  Kackur, Anna-Lena, Kulla, Gunilla (2016)
 • VATA-palaute - Näkemyksiä projektioppimisesta, näyttöön perustuvasta työtavasta sekä ICF-luokituksen käytöstä

  Liljeroth, Pia, Hautala, Tiina, Teppo, Ulla, Kulla, Gunilla (2016)
 • Lärdomar om migration och integration - Livsloppsintervjuer med äldre återflyttade sverigefinländare

  Kulla, Gunilla, Sarvimäki, Anneli, Ekman, Sirkka-Liisa (2016)
 • VATA-projektet vid Yrkeshögskolan Novia: Interprofessionella rehabiliterande arbetssätt och evidensbaserad praktik - pilotering av case i Vasa och Åbo

  Kulla, Gunilla, Liljeroth, Pia (2016)
 • THE BEST AT HOME - project at Novia University of Applied Sciences (UAS)- nursing students participatory Project activities.

  Kulla, Gunilla, Hietanen, Anne (2015)
 • The VATA Project at Novia University of Applied Sciences (UAS) - Developing evidence-based inter-professional rehabilitating ways of working in social- and healthcare.

  Kulla, Gunilla, Liljeroth, Pia (2015)
 • VATA-PROJEKTET VID YRKESHÖGSKOLAN NOVIA - UTVECKLING AV EVIDENSBASERADE MÅNGPROFESSIONELLA REHABILITERANDE ARBETSSÄTT INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN

  Liljeroth, Pia, Kulla, Gunilla (2015)
 • Evidensbaserad funktionsupprätthållande rehabilitering - Vasa Centralsjukhus som innovatör i sjukskötarstuderandes kompetensutveckling

  Kulla, Gunilla, Kullas-Nyman, Lisen, Gädda, Marlene, Granlund, Jeanette, Salmela, Susanne, Lehti, Anne-Mari (2015)
 • VATA-projektet-Utveckling av evidensbaserad praxis som stöder befolkningens funktionsförmåga

  Liljeroth, Pia, Kulla, Gunilla (2015)
 • Evidensbaserad funktionsupprätthållande rehabilitering - Vasa Centralsjukhus som innovatör i sjukskötarstuderandes kompetensutveckling.

  Kulla, Gunilla, Lehti, Anne-Mari, Salmela, Susanne (2015)
 • VAIKUTTAVAT TAVAT (VATA) - PROJEKTET: MÅNGPROFESSIONELLT REHABILITERANDE ARBETSSATT I VÅRD- OCH OMSORG - GENOM YRKESHÖGSKOLESTUDERANDENS ENGAGEMANG

  Kulla, Gunilla, Liljeroth, Pia (2014)
 • A Nordic Network Project GEROPROFFS - advanced clinical geriatric care in the nordic countries

  Ahonen, Pia, Kulla, Gunilla, Fagerström, Lisbeth, Skovdahl, Kirsti, Larsen, Reidun, Blix, Ellen Støre (2010)
 • An optimal future care for older people in the Nordic countries

  Finnbakk, Elisabeth Bell, Skovdahl, Kirsti, Fagerström, Lisbeth, Olesen, Anne Mette, Store Blix, Ellen, Larsen, Reidun (2010)
 • Differences in self-rated health among older immigrants - a comparison between older Finland-Swedes and Finns in Sweden.

  Kulla, Gunilla, Ekman, Sirkka-Liisa, Heikkilä, Kristiina, Sarvimäki, Anneli (2010)
 • Experiental Health form an Ageing and Migration Perspective: The Case of Older Finland-Swedes

  Kulla, Gunilla, Ekman, Sirkka-Liisa, Sarvimäki, Anneli (2008)
 • Health resources and health strategies among older Swedish-speaking Finns - a hermeneutic study

  Kulla, Gunilla, Sarvimäki, Anneli, Fagerström, Lisbeth (2006)