Professor

Anne Lise Holm

Arbeids- og kompetanseområde

Veileder på bacheloroppgaver og masteroppgaver, intern sensor på bacheloroppgaver, ekstern sensor på videreutdanning i rus og psykisk helsearbeid. 

Medforfatter på forskningsartikler knyttet til;

Fysisk og psykisk helse.

 

 

Underviser i
  • Psykisk Helsearbeid
Forskar på

 

  • Trygghet i bruk av velferdsteknolog for eldre personer som bor hjemme
  • Forebygging av selvmord blant eldre
  • Depresjon hos eldre
  • Emosjonell/psykisk  smerte
Forskargrupper