Mannlige sjukepleierstudenter -utfordringer, motivasjon og forventninger til bachelorstudiet i sjukepleievitenskap

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjektperiode

Oktober 2019 - September 2023