Høgskulelektor

Cathrine Vea Storesund

Cathrine Vea Storesund
Epost: Send epost
Haugesund
HGSD, H-HOV3141

Arbeids- og kompetanseområde

Underviser og veileder i hovedsak innen emnene 2023 og 2033 - sykepleie og sykdomslære- psykisk helse, Campus Haugesund.
Deltar i prosjektet "Recovery- kurs og recovery- utdanning"
Bakgrunn: Videreutdanning innen Forebyggende psykisk helsearbeid, SEPREP TU, Behandling og oppfølging av mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Pedagogisk og veiledningsutdanning. Master utdanning med temaet Mestring og myndiggjøring.
Praksis fra kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten; psykisk helsearbeid/psykisk helsevern.

Underviser i

  • Bachelor sykepleie

Forskar på

  • Recoverykurs og utdanning

Forskargrupper

  • Samhandling for bedre folkehelse