Høgskulelektor

Cathrine Vea Storesund

Cathrine Vea Storesund
Epost: Send epost
Haugesund
HGSD, H-HOV3142

Arbeids- og kompetanseområde

Underviser og veileder i hovedsak innen temaet psykisk helse og rus. Er emneansvarlig i emne SYKH 300 og 330P. Har hatt et særlig fokus på "Recovery- kurs og recovery- utdanning" Bakgrunn: Videreutdanning innen Forebyggende psykisk helsearbeid, SEPREP TU, Behandling og oppfølging av mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Pedagogisk og veiledningsutdanning. Master utdanning med temaet Mestring og myndiggjøring. Implementeringsforskning og lederskap innen helse og sosialsektoren. Praktisk erfaring fra psykisk helsearbeid i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.